1.01ct 6.06x5.99x4.28mm GIA SI2 Faint Grey Round Brilliant 19001-01 - Misfit Diamonds
1.01ct 6.06x5.99x4.28mm GIA SI2 Faint Grey Round Brilliant 19001-01 - Misfit Diamonds
1.01ct 6.06x5.99x4.28mm GIA SI2 Faint Grey Round Brilliant 19001-01 - Misfit Diamonds
1.01ct 6.06x5.99x4.28mm GIA SI2 Faint Grey Round Brilliant 19001-01 - Misfit Diamonds

1.01ct 6.06x5.99x4.28mm GIA SI2 Faint Grey Round Brilliant 19001-01

Regular price $5,365.00
Unit price  per 

Natural Diamond

GIA Faint Grey Round Brilliant

Download pictures and videos